Gardner Denver, séria ESD (ESG) 315 - 500

Vzduchom alebo vodou chladené, jednostupňové rotačné skrutkové kompresory so vstrekom oleja, s remeňovým prevodom, digitálnym ovládacím panelom AirPilot a integrovanou kompresorovou jednotkou TEMPEST 12.

 

Gardner Denver, séria ESD (ESG) 315-500 kW

Štandardne vzduchom chladený, jednostupňový, olejom mazaný rotačný skrutkový kompresor skriňového prevedenia vybavený filtrom na sanie, skrutkovým blokom 321 mm, dvoma nádobami pre náplň oleja s ukazovateľom hladiny oleja, dvojstupňovou separáciou oleja s veľmi účinnými separačnými filtre (0,1 μ), olejovým okruhom s olejovým filtrom, obtokom s termostatom, ďalej dochladzovačom stlačeného vzduchu vrátane cyklónového separátora kondenzátu s automatickým odvádzačom kondenzátu, ďalej chladičom oleja a elektrickou skrinkou s hlavným vypínačom a spúšťaním hviezda-trojuholník. Kompresor je poháňaný priamo cez pružnú spojku elektrickým motorom ABB, chráneným termistorom. Kompresor je riadený plne automatickou elektropneumatickou reguláciou zaťaženia / odľahčenia s následným časovo nastaviteľným zastavením el. motora. Ovládací panel kompresora je vybavený digitálnym riadiacim panelom DigiPilot slúžiacim na sledovanie alebo nastavenie vybraného parametra na displeji a indikáciu servisných požiadaviek a alarmov.

Jednoduchá inštalácia kdekoľvek

Všetky kompresory sú kompletne vybavené a pripravené pre použitie v el. sieti 400V/50 Hz, vyžadujú iba správne dimenzovaný istený prívodný kábel. Rovný betónový povrch s potrebnou nosnosťou podľa hmotnosti kompresora (viď. podlahové a montážne zaťaženie) je pre inštaláciu dostatočný. Špeciálny základ nie je potrebný, pretože nedochádza k dynamickému zaťaženiu. Pre správnu funkciu kompresora je potrebný minimálny objem vzdušníka alebo rozvodnej siete stlačeného vzduchu o veľkosti rovnajúcej sa 30% výkonnosti kompresora (m3/min), ale čím väčší je objem rozvodnej siete, tým lepšie. Ďalej musí byť zaistená dostatočná ventilácia podľa spôsobu chladenia kompresora (vzduchom alebo vodou) za účelom odvodu vyžiareného tepla z miesta inštalácie.
 

Štandardné vybavenie:

 • Skrutkový blok 321 mm pre vysokú výkonnosť pri vynikajúcej účinnosti s extrémne dlhou životnosťou
 • Mikroprocesorový ovládač DigiPilot integrovaný riadiaci panel s viacjazyčným informačným systémom
 • Vzduchový filter na sanie
 • Automatická regulácia výkonnosti: plné zaťaženie, chod na prázdno a štart / stop
 • Modulačné riadenie sacím ventilom
 • Rozbeh hviezda / trojuholník
 • Hlavný vypínač
 • Úplne uzavreté ventilátorom chladené el. motory (TEFC), ochrana IP55, termistorová ochrana, trieda izolácie F
 • Tlačidlá štart / stop
 • Tlačidlo stop v nebezpečenstve
 • Poistné bezpečnostné zariadenia pre:
 • -- vysokú teplotu hlavného el. motora
 • -- preťaženie el. motora ventilátora
 • -- vysokú teplotu kompresora
 • -- vysoký pretlak kompresora
 • Digitálna indikácia alarmu pre:
 • -- olejový filter
 • -- výmenu oleja
 • -- sací filter
 • -- elementy olejového separátora
 • Riadenie tlakovej diferencie olejového separátora
 • Poistný ventil
 • Indikátory prevádzkových podmienok:
 • -- pretlak
 • -- pretlak nádoby s olejom
 • -- pracovná teplota
 • -- teplota stlačeného vzduchu
 • -- hodiny, v plnom zaťažení, celkové prevádzkové hodiny
 • Automatický reštart po výpadku el.prúdu
 • Týždenné hodiny
 • Diaľkové ovládanie
 • Komunikačná linka RS-485
 • Hluk absorbujúcé protihlukové kryty
 • Dochladzovač stlačeného vzduchu
 • Cyklónový odlučovač kondenzátu
 • Automatický časovo riadený odvádzač kondenzátu
 • El. motor ventilátora a chladiaci ventilátor
 • Náplň - minerálny olej Aeon 3000 F2105

Zvláštne voliteľné vybavenie:

 • Prídavné super protihlukové kryty
 • Modely bez protihlukových krytov
 • Nízkotlakové modely (už od 3 bar)
 • Alternatívne napätie
Vodou chladené jednotky s olejovými a vzduchovými doskovými chladičmi (oceľ AISI 316, medené spoje), vodný termostat miesto integrovaného 3-cestného ventilu (vnútorný by-pass je zazátkovaný).
Systémy spätného zisku tepla (DIR, PRE a + W modul) s olejovými doskovými chladičmi (oceľ AISI 316, medené spoje), vodný termostat a externý olejový 3-cestný termostatický ventil (vnútorný by-pass je zazátkovaný).
Mazivo Aeon 4000 (polosyntetický olej), Aeon 6000FG (pre styk s potravinami), Aeon 9000SP (syntetický olej)
 

Prídavné vybavenie:

 • MiniPilot viac-kompresorový ovládač pre 2-3 kompresory rovnakej veľkosti
 • MultiPilot viac-kompresorový ovládač pre niekoľko kompresorov
 • Sušičky stlačeného vzduchu
 • Rad filtrov na úpravu stlačeného vzduchu
 • Odvádzače kondenzátu
 • Separátory kondenzátu voda / olej
 

Technické údaje:

GD model

Max. pretlak

Výkon pri mennom pretlaku

Výkon motoru 50Hz

Čistá hmotnosť

Hladina hluku

Rozmery d x h x v

bar

psig

m3/min

Cfm

kW

Hp

kg

dB(A)

mm

ESG 315

8

115

51,3

1811

315

420

4800

-

2900×440×1870

10

145

44,8

1582

ESD 315

13

190

35,4

1250

315

420

4400

-

2900×440×1870

ESG 355

8

115

56,8

2006

355

475

5000

-

2900×440×1870

10

145

51,2

1808

13

190

44,8

1582

ESG 400

8

115

63,6

2235

400

535

5200

-

2900×440×1870

10

145

56,9

2009

13

190

47

1660

ESD 450

7,5

110

73,6

2599

450

600

5100

-

2900×440×1870

ESG 450

10

145

62,9

2221

450

600

5200

-

2900×440×1870

13

190

53

1871

ESD 500

9

130

73,5

2595

500

670

5200

-

2900×440×1870

 
Série ESM a ESD boli špeciálne navrhnuté pre nepretržitú prevádzku
** Výkonnosť je meraná podľa Cagi Pneuprop PN2CPTC2 a sú použité nasledujúce prevádzkové tlaky: 7,5 bar modely pri 7 bar. 10 bar modely pri 9 bar a 13 bar modely pri 12 bar.
 

(vyžaduje stiahnutie a inštaláciu inštalačného súboru (2,8 MB) do počítaču s operačným systémom Windows)


NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk