Gardner Denver, model GDW

Separátory voda / olej sa používajú pre oddelenie oleja od vody v kondenzáte stlačeného vzduchu. Vyrába sa v siedmich veľkostiach a pracuje v rozsahu menovitého prietoku vzduchu kompresoru od 120 do 7200 m3/hod.

V priemere obsahuje kondenzát zo stlačeného vzduchu 5% oleja. Z tohto dôvodu je nevhodné vypúšťať kondenzát do kanalizačného systému. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia životného prostredia. Maximálny povolený objem oleja v odpadových vodách je 20 mg / l, pričom v Českej republike sú predpisy ešte prísnejšie - max. 5 mg / l Ekologický separátor kondenzátu GDW plne vyhovuje vyššie uvedeným požiadavkám. Tam, kde sú pravidlá prísnejšie odporúča firma Gardner Denver zariadenie Gde s garanciou zvyškového oleja <5 mg / l Separátory GDW znižujú náklady na likvidáciu nebezpečných odpadov a chránia životné prostredie.
 
Je na budúcom prevádzkovateľovi, aby sa rozhodol podľa svojich požiadaviek a potrieb, naša firma zabezpečí zariadenie, ktoré bude spĺňať stanovené prevádzkové parametre.
 
Separátor oleja a vody z kondenzátu stlačeného vzduchu model GDW s niekoľkostupňovou separáciou, modulárnou konštrukciou, s využitím ochrany uhlíkového filtra koalescenčným predfiltrom, to je spojenie predĺženej životnosti a spoľahlivosti.
 

Vlastnosti a výhody

• separátor GDW je optimálnym riešením pre každú aplikáciu - 7 rôznych veľkostí, pre kapacitu kompresoru 11 až 710 kW; • absorbčná náplň z aktívneho uhlia je chránená adsorpčným predfiltrom; • jasne žltý plavák signalizujúce kritické prevádzkové stavy, • ľahká a rýchla výmena sorpčných filtrov ; • súprava pre jednoduchú vizuálnu kontrolu odpadovej vody (štandardná výbava); • servisný štítok so všetkými inštrukciami pre údržbu.

Automatická indikácia údržby

Jasne žltý plavák sa vysúva a indikuje stupeň vyčerpania sorpčných schopností filtračných náplní. Jednoduchá a ľahká signalizácia pre údržbu a úsporu dodatočných nákladov spôsobených nekvalitou odpadovej vody.

Testovacia súprava

Zaisťuje prevádzkovú spoľahlivosť a kvalitu odpadovej vody v limite zodpovedajúcich predpisov.

Ľahké čistenie

Sedimentačná nádoba sa ľahko vyníma a čistí. Nie je nutná údržba kompletné jednotky GDW. Jednoduchá a rýchla výmena sorpčných filtrov. Po odobratí horného veka je ľahký prístup ku všetkým častiam separátoru, vrátane sorpčných filtrov, s ktorými sa dá veľmi ľahko manipulovať.

 

 

Popis funkcie

V expanznej komore (1) sa oddelí stlačený vzduch od kondenzátu. Mechanické nečistoty sa oddeľujú v sedimentačnej komore (2), ktorá je vyberateľná a ľahko sa čistí. Koalescenčný filter (3) oddeľuje časť oleja, predlžuje životnosť sorpčných filtrov a významne znižuje prevádzkové náklady separátora. Plávajúca olejová vrstva sa prepadom zbiera v externom kanistri (4). Z komory, kde prebieha gravitačná separácia oleja (7), sa kondenzát odvádza do sorpčného predfiltra (5). Posledné zvyšky oleja sú odstránené filtrom z aktívneho uhlia (6). Odpadová voda sa potom odvádza do kanalizácie.
 
 
 

Technické údaje:

typ GDW

Menovitá výkonnosť kompresoru

Pripojenie

 

 

rozmery (mm)

Objem

Adsorpčný predfilter (objem v litroch)

Aktívny uhlíkový fitler (objem v litroch)

m3/min.

kW

v

h

š

litre

5

2

11

1/2"

585

400

395

25

1,5

4

10

4,16

22

1"

655

430

440

50

3

8

15

7,5

45

1"

725

460

477

75

3

12

30

15

90

1"

840

510

665

150

5

22

60

30

200

1"

961

650

775

300

5

30

120

60

315

1"

961

650

1750

600

10

60

240

120

710

1"

961

650

3700

1200

20

120

 
 
Rozmerový obrázok GDW 5 - 60
 
Rozmerový obrázok GDW 120
 
Rozmerový obrázok GDW 240
 
TECHNICKÉ ÚDAJE:
 

NECHAJTE SI VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU - KLIKNITE

Alebo kontaktujte nášho špecialistu:

Ing. Milan Mikulčák

Mobil: +421 903 429 917
E-mail: mikulcak@veskom.sk

 

Milan Valachovič

Mobil: +421 903 807 705
E-mail: valachovic@veskom.sk